Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

İnsan yoğunluğu olan alanlar için vazgeçilmez bir gereksinim olan seslendirme ve acil anons sistemleri iki amaç için hizmet vermektedir. Bunlar temelde müzik yayınları ve anons yayınlarıdır. Normal hal ve zamanlarda müzik yayını yapan bu sistemlerin asıl kullanım amacı acil durum senaryoları yaşandığında ikaz yayınları yaparak ilgili kitleyi en hızlı şekilde uyarmaktır. Seslendirme ve anons sistemleri, kurulacakları alana göre projelendirilir ve sesin her alanda, en net şekilde duyulması sağlanır. Çünkü seslendirme ve acil anons sistemlerinde önemli olan müzik ve anonstan ziyade, kriz anında yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını sağlamaktır. Bu sistemler genellikle yangın algılama ve ihbar sistemleri ile birlikte çalışmaktadır. Merkezi anons sistemi sayesinde, herhangi bir tehlike anında paniğe meydan vermeden ilgili kat veya bölümlerin tahliye işlemleri sistematik ve akıcı şekilde yapılabilmektedir.