TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANIĞI (ADR DANIŞMANLIĞI)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

 • Yasal gerekliliklerin takibi
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
 • Entegre yönetim sistemi kurulması ve sistemin hayata geçirilmesi
 • Tehlikeli maddeler ile ilgili muafiyet ve özel izin verilecek haller
 • Trafikte araçlar İçin İzlenecek güzergâhlar ve park yerleri/park etme kuralları
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar
 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.
 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma)
 • Sevkiyat yönetimi (taşıma evrakı, araçta bulunması gereken diğer belgeler)
 • Taşıma teçhizatları
 • Kontrol listeleri
 • Tehlikeli madde taşımacılığında sorumluluk zinciri (Gönderen, Paketleyen, Yükleyen, Dolduran, Boşaltan, Alıcı