İSG Danışmanlık Hizmeti

ETİK iş sağlığı ve güvenliği konusunda bağımsız denetim kuruluşudur. Herhangi bir şekilde devlet, hükümet, kamu, kamu kurumu niteliğinde veya özel kurum ve kuruluşla ilişkisi yoktur.
İşyeri ve işletmenin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini ulusal mevzuat ve talep halinde uluslar arası kod ve standartlarda inceler, denetler, değerlendirir ve raporlar.
Denetim raporları gizlilik statüsündedir. Muhatap işyeri üst yönetimidir. Mahkeme kararı olmadıkça 3. kişilerle paylaşılmaz. Denetim raporlarının gerektiğinde işyeri üst yönetimi onayı ile ilgili kişilere karşı savunma, açıklama, değerlendirme, kontrol, paylaşım, takip ve gözden geçirilmesi ETİK üst yönetimi ve raportörünün sorumluluğunda gerçekleşir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyum içerisinde sistemli bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı dahilinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri bireysel koruyucuların kullanılmasını çağrıştırmanın yanı sıra, geleneksel olarak ekstra yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle; yönetenlerin, yönetilenlerin ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açıkça belirtilerek, çalışanların katılımları sağlanacaktır.

Bu yönetim sistemiyle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve alınan tedbirlerle minimum seviyeye indirgendiği, yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, doğru İSG eğitimlerinin doğru kişilere verildiği, acil hallere hazır, performansını takip eden, sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren sistemin bir parçası olacaklardır.